Find & Contact Us

The Trustees,
Yr Hedyn Mwstard,
17 College Street,
LAMPETER,
Ceredigion
SA48 7DY
Tel: 01570 423344/423368

Dod o hyd i ni a chysylltu

Yr Ymddiriedolwyr,
Yr Hedyn Mwstard,
17, Stryd y Coleg,
LLANBEDR PONT STEFFAN,
Ceredigion
SA48 7DY
Ffn: 01570 423344/423368

Email / Ebost:

Full Name / Enw Llawn *

Email Address / Cyfeiriad Ebost *

Ignore this text box. It is used to detect spammers. If you enter anything into this text box, your message will not be sent.
Anwybyddwch y blwch tecstio. Defnyddir ef i adnabod spamwyr. Os rhowch chi unrhyw beth yn y blwch hwn, ni ddanfonir eich neges.

Please enter your message / Mewnosodwch eich neges os gwelwch yn dda *

* denotes required field / Y maes angenrheidiol


View Larger Map